Как се определя размерът на заплатата ми?

Размерът на заплатата ви се определя на базата на колективния трудов договор (КТД) и евентуално пазарните условия.

  • Споделяне на тази публикация