Terms and Conditions

В JobPoint се стремим да спазваме най-високите стандарти в нашите услуги. В качеството си на агенция за заетост ние работим в съответствие с Общите условия на NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Настоящите общи условия са изготвени, за да защитят както интересите на агенциите за временна заетост, така и тези на гъвкавите работници и клиентите.

Тези Общи условия представляват правна рамка, която насърчава прозрачността, надеждността и справедливостта на нашите услуги. Тези условия съдържат важни разпоредби, свързани с условията на труд, колективните трудови договори, изплащането на възнагражденията, здравословните и безопасни условия на труд и много други. Спазването на тези условия ни позволява да осигурим отговорна и професионална работна среда както за временните работници, така и за клиентите.

Ако използвате нашите услуги в JobPoint, можете да сте сигурни, че работим в съответствие с Общите условия на NBBU. Тези условия осигуряват сигурност и защита за всички участващи страни и допринасят за справедлив и честен пазар на труда.

За повече информация относно нашите Общи условия и как те се прилагат в JobPoint, моля, свържете се с нас. Готови сме да отговорим на всичките Ви въпроси и да Ви предоставим необходимата информация, за да поставите трудовите си отношения на солидна основа.

Изтегляне

Искате ли да се запознаете с Общите условия на NBBU за предоставяне на работници (временна заетост и заплащане) и трудово посредничество?